Personalkoop. Sälungens Förskola I Ur och Skur

Välkommen till Sälungens förskola I Ur och Skur!

Förskolan består av fyra stycken avdelningar varav tre är belägna i en charmig villa i Vallda Sandö och den fjärde ligger i egen lokal i centrala Fjärås.
Vi arbetar med fokus på utomhuspedagogik och följer Friluftsfrämjandets filosofi om barn och natur.
Förskolan drivs i egen regi som ett personalkooperativ


Sälungens förskola öppnades år 2000 och avdelningen i Fjärås tillkom 2018. Vi följer de riktlinjer som finns för förskoleverksamhet i Kungsbacka kommun, det ställs samma kvalitetskrav på oss som på de kommunala förskolorna.

Maxtaxan gäller som på övriga förskolor i kommunen.

sando.png

ett hjärta av löv

Samtliga bilder på hemsidan är publicerade med samtycke enligt GDPR.

Just nu

Hjartaavlov.jpg

Kontakt Sandö

Telefon
0738-62 05 01, Tallen
0738-62 05 02, Granen
0738-62 05 03, Björken

Adress
Sandövägen 324
434 94 Vallda
Mail
salungen2@telia.com

Kontakt Fjärås

Telefon
0738-62 05 04, Lönnen

Adress
Rajgräsvägen 28D
439 71 Fjärås
Mail
salungen3@telia.com

Kontakt rektor

Anette Bergman
rektor och verksamhetschef
Telefon
0707-72 84 40
Mail
salungen@telia.com

Kajsa-Maria Carlsson
biträdande rektor
Telefon
0738-62 05 01
Mail
kajsa@salungen.onmicrosoft.com

Länkar

Friluftsfrämjandet

I Ur och Skur

Förskolans Läroplan

FN-Barnkonventionen

Kungsbacka Kommun

Åsiktshantering

Skollagen

Likabehandlingsarbete

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in