Personalkoop. Sälungens Förskola I Ur och Skur

Ansökan

Barn

Vårdnadshavare 1

Vårdnadshavare 2

Fält markerade med * är obligatoriska.

Kö och turordning

Enligt skollagen ska fristående förskolor som erhåller bidrag från kommunen vara öppna för alla barn som ska erbjudas plats på förskola. (Skollag 2010:800 8 kap 3-7 §§ samt 18 §) Vissa undantag medges dock. (Prop 2009/10:165).

Om det inte finns plats för alla sökande till en förskole enhet ska urvalet göras på de grunder som den kommun där förskole enheten är belägen godkänner, 8kap.19 § i skollagen.

Kommunens prioritets ordning är:
• Barn med rätt till plats enligt 8kap. 5,7§§ skollagen, (barn i behov av särskilt stöd och barnets eget behov på grund av familjens situation i övrigt).
• Ködatum
• Syskon förturPlacerings förfarande
Förskolan erbjuder platser enligt turordning till vakanta platser.
Då plats ej har kunnat erbjudas till önskat placerings datum, meddelas vårdnadshavaren.

Kontakt Sandö

Telefon
0738-62 05 01, Tallen
0738-62 05 02, Granen
0738-62 05 03, Björken

Adress
Sandövägen 324
434 94 Vallda
Mail
salungen2@telia.com

Kontakt Fjärås

Telefon
0738-62 05 04, Lönnen

Adress
Rajgräsvägen 28D
439 71 Fjärås
Mail
salungen3@telia.com

Kontakt rektor

Anette Bergman
rektor och verksamhetschef
Telefon
0707-72 84 40
Mail
salungen@telia.com

Kajsa-Maria Carlsson
tillförordnad rektor
Telefon
0738-62 05 01
Mail
kajsa@salungen.onmicrosoft.com

Länkar

Friluftsfrämjandet

I Ur och Skur

Förskolans Läroplan

FN-Barnkonventionen

Kungsbacka Kommun

Åsiktshantering

Skollagen

Likabehandlingsarbete