Personalkoop. Sälungens Förskola I Ur och Skur

Fjärås

Innemiljö

Vår avdelning (Grön) är belägen i en lokal i centrala Fjärås som består av ett antal rum där pedagogerna anpassar miljön eftersom barngruppens intresse och behov. Avdelningen är en blandad grupp med barn i åldrarna 1-6 år.

IMG_20180624_222016.jpg

Utemiljö

Sandlek Vår gård består av en mindre inhägnad på baksidan av lokalen. Där har vi en sandlåda, snickeribänk mm som vi utnyttjar delar av dagen. Varje dag går vi till olika ställen runt om i Fjärås, vi besöker närliggande lekplatser, skogsområden mm. Barnen har namngett de olika platserna vi besöker som till exempel Riddarskogen och Spöklekplatsen.

Gården i Fjärås

Kontakt Sandö

Telefon
0738-620501, Blå avdelning
0738-620502, Gul avdelning
0738-620503, Röd avdelning
Adress
Sandövägen 324
434 94 Vallda
Mail
salungen2@telia.com

Kontakt Fjärås

Telefon
0738620504
Adress
Rajgräsvägen 28D
439 71 Fjärås
Mail
salungen3@telia.com

Länkar

Friluftsfrämjandet

I Ur och Skur

Förskolans Läroplan

FN-Barnkonventionen

Kungsbacka Kommun

Åsiktshantering

Skollagen

Likabehandlingsarbete