Personalkoop. Sälungens Förskola I Ur och Skur

Fjärås

Innemiljö

entrefjaras.jpg Vår avdelning (Lönnen) är belägen i en lokal i centrala Fjärås som består av ett antal rum där pedagogerna anpassar miljön efter barngruppens intresse och behov. Avdelningen är en blandad grupp med barn i åldrarna 1-6 år.

123jpg

Våra lärmiljöer

fageln12.jpg Vår rum på lönnen där lärandet och leken sker har vi gett namn eftre olika djur, som björnen, snigeln, masken, myran, fågeln, haren.

Utemiljö

uteflis.jpg Vår gård ligger på baksidan av lokalen. Där har vi en sandlåda, tipi, ateljé, vattenlek mm som vi utnyttjar delar av dagen. Varje dag går vi till olika ställen runt om i Fjärås. Vi besöker närliggande lekplatser, skogsområden mm. Barnen har namngett de olika platserna vi besöker som till exempel Riddarskogen, Spöklekplatsen och piratlekplatsen.

Gården i Fjärås

Kontakt Sandö

Telefon
0738-62 05 01, Tallen
0738-62 05 02, Granen
0738-62 05 03, Björken

Adress
Sandövägen 324
434 94 Vallda
Mail
salungen2@telia.com

Kontakt Fjärås

Telefon
0738-62 05 04, Lönnen

Adress
Rajgräsvägen 28D
439 71 Fjärås
Mail
salungen3@telia.com

Kontakt rektor

Anette Bergman
rektor och verksamhetschef
Telefon
0707-72 84 40
Mail
salungen@telia.com

Kajsa-Maria Carlsson
biträdande rektor
Telefon
0738-62 05 01
Mail
kajsa@salungen.onmicrosoft.com

Länkar

Friluftsfrämjandet

I Ur och Skur

Förskolans Läroplan

FN-Barnkonventionen

Kungsbacka Kommun

Åsiktshantering

Skollagen

Likabehandlingsarbete