Personalkoop. Sälungens Förskola I Ur och Skur

Pedagogik

Alla förskolor och skolor i Sverige är skyldiga att arbeta efter landets styrdokument: Skollag och Läroplaner. Metoderna/arbetssätten ser äremot olika ut.
I Ur och Skurs grund är friluftsliv, utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande.
Friluftsliv för att hitta glädjen i att röra sig likväl som att känna lugn och ro och få kunskap om vad och hur jag kan göra i olika miljöer. Få kunskaper om och i naturen, om Allemansrätten och om en hållbar utveckling i praktiken.
Utomhuspedagogik för att erhålla kunskaper och ett lärande i autentiska situationer med alla sinnen.
Upplevelsebaserat lärande för att få upplevelser enskilt eller tillsammans med andra som berör och befästs i hela kroppen.
Att vistas både inne och ute är en central del i pedagogiken och dagligen gör vi val kring vad som passar bäst för individen, gruppen och aktiviteten.

barnpaberget.png

Vi arbetar efter Friluftsfrämjandets så kallade fyra M. Det innebär att vi som arbetar med barnen ska vara Medupptäckande, Medagerande, Medundersökande och Medupplevande. Vi pedagoger är ständigt närvarande, så att vi kan stötta och stimulera barnen i deras utveckling och i frågor och funderingar som väcks allt eftersom.

IUS-info.JPG

Grupper

En viktig del i vår verksamhet är våra åldersindelade grupper: Mulle, Knytte och Knopp. På Mulle är barnen 5 år, på Knytte 3–4 år, på Knopp 1–2 år (denna form av uppdelning kommer från friluftsfrämjandet I Ur och Skur). Med dem upptäcker vi skogen varje vecka.

trappan.jpg

Knopp-Bild.jpg I Skogsknopp är man i 1-2 årsåldern. Vi upptäcker naturen i närområdet, känner på mossan, spelar på pinnar och sjunger och leker med andra skogsknoppar. Att vara ute ger hälsa och välbefinnande och det är lätt att se att barnen mår bra när de kryper runt med röda kinder.
Ju yngre barnen är när de får sin första kontakt med naturen desto större blir deras intresse för naturen under resten av livet.

Knytte-Bild.png I skogsknytte är man 3-4 årsåldern. Vi får vana att röra oss i naturen när vi hoppar över stock och sten. Med hjälp av lekar, ramsor och sånger lär vi oss om naturen och att man måste vara rädd om den. Lekar och sånger gör vistelsen i naturen rolig.
Barnen blir vänner med stubbar, kottar, myror, maskar.

Mulle_160-liten.jpg I Skogsmulle är man i 5 årsåldern. Skogsmulle är barnens vän och fantasifigur i skogen. Han leker, sjunger och berättar om naturen för barnen som är mellan fem och sex år.
Naturen är en fantastisk plats för att uppleva och lära med alla sinnen. Det du lär med kroppen fastnar i knoppen. Det är en fantastik miljö för lek, fantasi och rörelse som dessutom är genusneutral och har lugnande effekt. Barnen får prova olika friluftsaktiviteter och grundläggande friluftsfärdigheter som de har nytta av hela livet!

Kontakt Sandö

Telefon
0738-62 05 01, Tallen
0738-62 05 02, Granen
0738-62 05 03, Björken

Adress
Sandövägen 324
434 94 Vallda
Mail
salungen2@telia.com

Kontakt Fjärås

Telefon
0738-62 05 04, Lönnen

Adress
Rajgräsvägen 28D
439 71 Fjärås
Mail
salungen3@telia.com

Kontakt rektor

Anette Bergman
rektor och verksamhetschef
Telefon
0707-72 84 40
Mail
salungen@telia.com

Kajsa-Maria Carlsson
tillförordnad rektor
Telefon
0738-62 05 01
Mail
kajsa@salungen.onmicrosoft.com

Länkar

Friluftsfrämjandet

I Ur och Skur

Förskolans Läroplan

FN-Barnkonventionen

Kungsbacka Kommun

Åsiktshantering

Skollagen

Likabehandlingsarbete