Personalkoop. Sälungens Förskola I Ur och Skur

Sandö

Innemiljö

Koja inomhus Våra tre avdelningar, Blå, Röd och Gul, i Vallda Sandö är uppdelade i ålder. De äldsta barnen (Blå avdelning) har sin hemvist på övervåningen och de yngre (Röd och Gul) håller till på varsin del av nedervåningen.
Det är ett charmigt hus med många rum, skrymslen och vrår där pedagogerna har alla möjligheter att anpassa rummen efter aktuell barngrupp. Vi lägger stort fokus på att alla pedagoger ska känna alla barn så det ska kännas tryggt med de barnen möter på förskolan under t ex öppning, stängning och andra tillfällen!

Utemiljö

Förskolan

Gården på Vallda Sandö löper runt hela huset och är uppdelade i tre delar med staket. De olika gårdarna inbjuder till lek och utforskande. Delar av gården är kuperad och där får barnen utmanas i sin grovmotorik samt kunna hitta små skrymseln av enskildhet - själv eller tillsammans med kompisar i en spännande lek. Där gården är platt finns gungor och möjlighet till att cykla. Strax utanför köket ligger vår köksträdgård där vi på våren sätter fröer av olika slag för att senare kunna skörda och äta av våra egna morötter, tomater samt potatis mm.

sandlek.png

Lekstall på gården

Lekstall på gården

Kontakt Sandö

Telefon
0738-620501, Blå avdelning
0738-620502, Gul avdelning
0738-620503, Röd avdelning
Adress
Sandövägen 324
434 94 Vallda
Mail
salungen2@telia.com

Kontakt Fjärås

Telefon
0738620504
Adress
Rajgräsvägen 28D
439 71 Fjärås
Mail
salungen3@telia.com

Länkar

Friluftsfrämjandet

I Ur och Skur

Förskolans Läroplan

FN-Barnkonventionen

Kungsbacka Kommun

Åsiktshantering

Skollagen

Likabehandlingsarbete