Personalkoop. Sälungens Förskola I Ur och Skur

Sandö

Innemiljö

Koja inomhus Våra fyra avdelningar, Tallen, Granen, Eken och Björken, i Vallda Sandö är uppdelade i åldrar.
Det är ett charmigt hus med många rum, skrymslen och vrår där pedagogerna har alla möjligheter att anpassa rummen efter aktuell barngrupp. Vi lägger stort fokus på att alla pedagoger ska känna alla barn så det ska kännas tryggt med de barnen möter på förskolan under t ex öppning, stängning och andra tillfällen!

Utemiljö

Förskolan

Gården på Vallda Sandö löper runt hela huset och är uppdelade i tre delar med staket. De olika gårdarna inbjuder till lek och utforskande. Delar av gården är kuperad och där får barnen utmanas i sin grovmotorik samt kunna hitta små skrymseln av enskildhet - själv eller tillsammans med kompisar i en spännande lek. Där gården är platt finns gungor och möjlighet till att cykla. Strax utanför köket ligger vår köksträdgård där vi på våren sätter fröer av olika slag för att senare kunna skörda och äta av våra egna morötter, tomater samt potatis mm.

sandlek.png

Lekstall på gården

Lekstall på gården

Kontakt Sandö

Telefon
0738-62 05 01, Tallen
0738-62 05 02, Granen
0738-62 05 03, Björken

Adress
Sandövägen 324
434 94 Vallda
Mail
salungen2@telia.com

Kontakt Fjärås

Telefon
0738-62 05 04, Lönnen

Adress
Rajgräsvägen 28D
439 71 Fjärås
Mail
salungen3@telia.com

Kontakt rektor

Anette Bergman
rektor och verksamhetschef
Telefon
0707-72 84 40
Mail
salungen@telia.com

Kajsa-Maria Carlsson
biträdande rektor
Telefon
0738-62 05 01
Mail
kajsa@salungen.onmicrosoft.com

Länkar

Friluftsfrämjandet

I Ur och Skur

Förskolans Läroplan

FN-Barnkonventionen

Kungsbacka Kommun

Åsiktshantering

Skollagen

Likabehandlingsarbete